6. Allah är min Skapare

Allah on luojani

Mål

  • Eleven förstår att Allah sände oss profeter, sändebud och böcker för att Han älskar oss.
  • Eleven förstår att Allah är Skaparen. I Koranen berättade Allah för oss att Han har skapat oss, till exempel 4:1.
  • Eleven bekantar sig med tecknen på att Allah har skapat allt.
  • Eleven bekantar sig med tecknen på att Allah är Försörjaren och Den som ger föda.
  • Eleven lär sig räkna upp några exempel på Guds barmhärighetsverk.
  • Eleven förstår att Allah vill att vi ska komma ihåg hans barmhärtighet (Koranen 2:231, 3:103, 35:3) och tacka Allah för Hans barmhärighetsverk.
  • Eleven förstår att man tackar Allah genom att säga ”al hamdulillah” (Koranen 43:13, 8:26).

Undervisningstips

Dela in eleverna i grupper på 2-3 personer och visa bilden på sidorna 30-31 i kapitlet ”Allah är min Skapare” på tavlan. Läraren studerar bilden tillsammans med eleverna. Bilden är från mormors gård. Där finns det får, Fatima har en katt i famnen och på sig har hon den sjal som mormor stickat av ull. Bilden hjälper eleverna att förstå kapitlet . Den viktigaste undervisningen är att Allahs tecken och Hans barmhärtighetsverk finns överallt omkring oss. Allah har skapat himlen och jorden, människorna, som oss alla, djuren, allt som lever i vattnet, växterna, insekterna, fåglarna och molnen. Allah har skapat solen, jorden, luften och skickat regn från himlen, så att vi kan odla olika växter åt människorna och djuren, såsom fåren på mormors gård.

Ställ inledande frågor:

1. Vem har skapat min mamma?
2. Vem har skapat min pappa?
3. Vem har skapat min mormor och morfar?
4. Vem har skapat solen, jorden och himlen?
5. Vem har skapat träden, djuren och fåglarna?
6. Vem har skapat luften och vattnet?
7. Vem har skapat min kompis, min lärare och grannarna?

Elevgrupperna ges i uppgift att titta på bilden på sidorna 30-31 i boken och hitta något tecken på Allahs skapelseverk. Grupp 1 kan till exempel plocka ut djur som finns på landsbygden (kor, får), och därefter kan gruppen fundera på och nämna flera exempel på andra djur, som hund och katt. Grupp 2 letar efter fåglar på bilden och nämner andra fåglar och så vidare. Grupp 3 söker efter insekter. Samtliga grupper är med och letar efter sådant som Allah skapat och som finns på bilden.

Läs kapitlets text.

Fundera tillsamman på vad vi lär av detta kapitel. De inlärda sakerna är Allahs tecken, Hans barmhärighetsverk samt att Allah sände oss profeter, sändebud och böcker för att Han älskar oss.

Leta efter 2–4 aya i Koranen, där Allah säger sig vara Skaparen.

Vi lär oss att den som ska tackas är fårens Skapare, Allah, som är alltings Skapare (Koranen 6:101).

Gör uppgifterna i övningsboken.