7. Guds barmhärtighetsverk

Jumalan armotyöt

Mål

  • Eleven lär sig att Allah älskar oss. Därför sände Han oss Koranen som ledning.
  • Eleven förstår att allt tillhör Allah (Koranen 22:64).
  • Eleven lär sig att i Koranen meddelade Allah oss att Han är Den barmhärtige och eleven bekantar sig med tecken på detta.
  • Eleven lär sig hitta några exempel på Allahs barmhärtighetsverk i barnets vardag.
  • Eleven förstår hur viktigt det är att prisa och tacka Allah för hans barmhärtighetsverk och säga tack till Allah.

Undervisningstips

  • Hitta ställen i Koranen som berättar om Allahs barmhärtighetsverk.
  • Diskutera med eleverna om Allahs barmhärtighetsverk som vi ser varje dag.
  • Ställ frågor: Varför har Allah skapat hjärnan, hjärtat, öronen, ögonen, munnen, näsan, tungan, händerna och fötterna?
  • Följande verser kan användas för att hitta svaren:

1. Allah har sänt Profeten boken som en nåd och vägledning för dem som tror (Koranen 16:64).
2. Allah gav oss syn, förstånd och hörsel (Koranen 16:78).
3. Allah sänder oss regn från himlen (Koranen:63).
4. Om vi skulle försöka räkna Allahs barmhärtighetsverk, skulle vi inte kunna göra det (Koranen 16:18).

Bilden på sidan 32 visar hur mamma Mariam lär Fatima och Hajar att sy. Flickorna tar nål och tråd och börjar sy. På bilden visar Hajar Fatimas mamma sitt blödande finger, där hon har stuckit sig på nålen. Mamma Mariam rengör såret och sätter på ett plåster samtidigt som hon berättar för flickorna om Allahs barmhärtighetsverk. Ett exempel på ett barmhärtighetsverk är att vi känner smärta, och det är bra att vi känner den genast, annars hade Hajar stuckit nålen djupare i fingret. Fatimas mamma berättar att Allah i sin nåd har gett oss känseln, så att vi kan vara försiktiga när vi känner smärta.

På bilden på sidan 33 gör mamma Mariam smörgåsar åt barnen. Det är bra om läraren uppmärksammar barnen på hur hon tackar Gud för att Allah har gett oss hungerskänslan, så att vi kan äta och dricka när vår kropp behöver energi. Mamma Mariam funderar tillsammans med barnen på vad annat Gud i sin nåd har gett oss. Han har gett oss ögon, öron, näsa, armar, mun och ben samt en familj. Gud älskar oss och därför sände Han oss Koranen som ledning.

På bilden på sidan 34 åter barnen smörgåsar, glada och tacksamma för Allahs oräkneliga barmhärtighetsverk. De är så många att det inte går att räkna dem. Barnen konstaterar till sist att allt som de har, har de fått av Allah.