14. Jag är god mot mina föraldrar

Olen hyvä vanhemmilleni

Mål

  • Eleven bekantar sig med tecken på hur Gud uppmanar oss att bemöta våra föräldrar.
  • Eleven förstår barns skyldigheter mot sina föräldrar samt hur man ska älska och lyda sin mor och far.
  • Eleven lär sig hur man kan hjälpa sina föräldrar.
  • Eleven lär sig att Allah har bestämt att vi ska vara goda mot våra föräldrar (Koranen 2:83, 2:215, 4:36, 6:151, 31:14-16, 17:23, 46:15) och att Allah har bestämt att vi ska tala vänligt till våra föräldrar. Vi får inte ens säga ”usch” åt dem, vi får inte köra bort dem och vi måste vara hövliga mot dem (Koranen 17:23).
  • Eleven lär sig innebörden av dua, som vi gör för våra föräldrar: ” "Herre! När jag var liten vårdade och fostrade de mig med kärlek; förbarma Dig nu i Din nåd över dem!" (Koranen 17:24).

Undervisningstips

  • Fundera tillsammans på den egna familjen. Alla har inte pappa, mamma, systrar eller bröder.

1) Vem hör till min familj?

2) Vem sköter och uppfostrar mig?

3) Vem lagar mat åt mig, tvättar mina kläder och hjälper mig med läxorna?

4) Vem betalar mina kläder, min mat, mina mediciner och mina skolböcker?

  • Berätta att Allah har uppmanat oss att vara tacksamma mot Honom och våra föräldrar (Koranen 31:14)
  • Fundera på hur man kan hjälpa mamma och pappa.

Nashid islamiah, nashid Mor

Mor, du är min ängel
du finns för evigt i mitt hjärta
ditt leende är mitt ljus
dina ord är mitt stöd
jag älskar dig för alltid.