16. En ny elev

Uusi oppilas

Mål

  • Eleven förstår att det är en muslims skyldighet att vara vänlig och hjälpsam mot alla.
  • Eleven lär sig att ta hänsyn till andra och förstå att nya situationer inger rädsla.
  • Eleven lär sig att vara vänlig och låta alla vara med och leka.
  • Eleven lär sig att förhålla sig fördomsfritt och frimodigt till nya människor.
  • Eleven förstår betydelsen av interaktions- och samarbetsförmåga i olika situationer.

Undervisningstips

  • Är det någon som någon gång inte fått vara och leka eller kommit till en ny plats, grupp eller hobby där han eller hon inte känt någon från förr. Diskutera hur det har känts.
  • Öva en situation där en ny elev kommer ut på rasten.

1) Hur agerar de andra eleverna?

2) Ibland kan en ny elev verka väldigt annorlunda och det inte är så lätt att börja prata med honom eller henne. Varför inte?
Svar: Han eller hon kan ha någon fysisk begränsning som syns utåt, till exempel vara rörelsehindrad, vilket begränsar hans eller hennes möjligheter att delta i de andras lekar, eller så kan han eller hon ha något svårt talfel, som det tar en tid att vänja sig vid. Någon kan tro att de andra eleverna börjar reta den nya eleven och samtidigt dem som leker med honom eller henne.

3) Vad tänker du om det?

  • Fundera på hur det skulle kännas om pappa och mamma en dag skulle säga att om en månad flyttar familjen och barnen börjar i en ny skola. Om man vill kan man också göra en dramaövning situationen.