21. Hos mormor på landet

Mummilassa maalla

Mål

  • Eleven lär sig att Allah uppmanar oss att vara barmhärtiga och att vi ska behandla djuren bra.
  • Eleven lär sig att Allah gav oss kreaturen. I Koranen sägs att vi får mat och dryck från dem och att vi också har annan nytta av dem (23:21-22).
  • Eleven lär sig att människan har nytta av husdjuren.
  • Eleven lär sig att djuren ska behandlas bra.

Undervisningstips

  • Läraren kan sätta upp bilder av olika husdjur på tavlan.
  • Följande inledande frågor kan användas:

1) Har någon i klassen husdjur?

2) Har någon familj en gård på landet?

3) Har någon besökt en gård?

4) Vad får vi från får, kor och andra husdjur?

Eleverna tittar på bilderna i boken och fäster uppmärksamhet vid landskapet och djuren på mormors och morfars gård. På bilden på sidan 90 syns sådant som kommer från gården, till exempel ägg och mjölk.

På de stora bilderna på sidorna 91–92 matar Fatima hönsen medan Adam och morfar klipper fåren på ängen. På bilden syns pappa som ger korna vatten och gräs. Zainab ger katten strömming. Alla är glada och arbetar flitigt på landet hos mormor och morfar.

Det vore bra om läraren uppmärksammar barnen på att alla på bilderna är snälla mot djuren och visar respekt för naturen.