22. Utfärd i skogen

Metsäretkellä

Mål

  • Eleven förstår att det är en muslims skyldighet att behandla allt som hör till skapelsen, också växterna, väl.
  • Eleven förstår att människan behöver naturen.
  • Eleven lär sig vad människan kan göra för naturen.
  • Eleven lär sig vad man inte får göra i naturen.
  • Eleven lär sig att berätta om sina egna erfarenheter och lyssna till andras naturupplevelser.

Undervisningstips

  • Diskutera egna naturupplevelser. Fråga om någon har haft samma känsla som Zainab uppe på det höga berget. Läraren kan beskriva upplevelsen av det heliga, när man känner Allahs närvaro starkt.
  • Diskutera människans rättigheter och skyldigheter mot naturen.

1) Vem har gett människan lov att plocka blåbär i skogen?

2) Vad annat har Allah gett människan lov att göra åt naturen? (Använda den som föda, för att göra bostäder, kläder, använda djur som hjälp i arbetet.)

3) Vad måste människan göra som gentjänst? (Använda naturresurserna och naturen med måtta och bara till det som är absolut nödvändigt, samt undvika att förorsaka djuren onödigt lidande.)

  • Gör upp en minneslista för den som rör sig i naturen. Man kan söka efter mer information om saken på sidor som handlar om allemansrätten.
  • Gör en utfärd i naturen!