22. Fastemånaden är annorlunda

Vain Salam-oppimateriaalin käyttöön Paastokuukausi on erilainen

Mål

  • Eleven lär sig namnet på fastemånaden.
  • Eleven lär sig vad muslimer säger till varandra när ramadan börjar.
  • Eleven bekantar sig med fastereglerna och fastedagens olika skeden.
  • Eleven förstår fastans betydelse för samfundet och individen.

Undervisningstips

Lyssna på nashider på temat ramadan. På YouTube hittar man många olika nashider med bland annat sökorden Yusuf Islam, Ramadan Moon, Ramadan This Year – Ramadan El Sana Di.

Man kan ställa följande inledande frågor:

1. Varför fastar man?

2. Varför gläder sig muslimerna när fastemånaden börjar?

3. Vem bör fasta?

4. Vilken nytta är det med att fasta?

Diskutera betydelsen av goda gärningar under fastan. Fundera på vilken slags välgörenhet eleverna kunde bedriva under ramadan.

Eleverna kan berätta hur det är hemma under fastan.