4. Koranen lugnar

Koraani rauhoittaa

Mål

  • Eleven bekantar sig med Koranens välsignelser och suran Gryningens herre.
  • Eleven lär sig att Koranen leder oss.
  • Eleven lär sig att Koranen lugnar.
  • Eleven lär sig att änglarna samlas kring den som läser Koranen.
  • Eleven lär sig att det är bra att läsa Koranen varje dag.
  • Eleven lär sig att Koranens två sista suror är de bästa när vi söker skydd hos Allah mot det onda.
  • Eleven lär sig att läsa denna sura och förstå dess innebörd på svenska.

Undervisningstips

Diskutera tillsammans:

1. Har eleverna märkt att de blir lugna när de läser eller lyssnar till Koranen?
2. Hur leder Koranen den som gått vilse?
3. Varför tycker Shaitan inte om Koranen eller att vi läser den?
4. Varför skulle det vara bra att läsa helst lite Koran varje dag?

Lyssna till olika sätt att läsa Koranen och olika recitationer (till exempel på webbplatserna www.quranicaudio.com och www.listen2quran.com). Visa översättningarna till svenska i det senare fallet.

I många hadither berättas hur Shaitan inte tycker om att lyssna till Koranen och hur han flyr från sådana hem där man lyssnar till eller läser Koranen.

På bilden på sidan 127 är Adam lessen och har ett hål på knäet. Även svåra dagar och prövningar kommer från Allah, och vi måste vara tålmodiga när vi möter dem. I Koranen sägs att på prövningar följer lättnad (sura 94 i Koranen). Man ska aldrig försjunka i misströstan, utan när man har det svårt är det bättre att vända sig till Gud, för Allah lyssnar på oss och hjälper oss. Gud lägger inte på någon en tyngre börda än han kan bära (Koranen, del av vers 2:286).

Rätta svar

Suran Gryningens herre

I Guds, Den Nåderikes, Den Barmhärtiges namn.

Säg: Jag söker skydd hos gryningens Herre, (1)

mot det onda i det som Han har skapat, (2)

mot det onda i nattens tätnande mörker, (3)

mot det onda från dem som blåser på knutar, (4)

och mot det onda i avunden från den som avundas.” (5)