19. Vi äter

Vain Salam-oppimateriaalin käyttöön Käymme syömään

Mål

Eleven bekantar sig med de islamska matreglerna och matvanorna.

 • Eleven uppfattar termerna förbjuden mat och tillåten mat.
 • Eleven kan tvätta händerna före maten.
 • Eleven förstår innebörden av att äta med högra handen och att äta tillsammans.
 • Eleven lär sig orden bismillah ”i Guds namn” innan man börjar äta och al hamdulillah ”tack Gud” efter maten.

Undervisningstips

 • Titta på den muslimsk måltid på video.
 • Till exempel i Yles Arkivet finns en video om ramadan.
 • Diskutera de tankar som videon väckt.
 • Läs texten i läroboken och gå igenom den så att även de som inte har så starkt språk förstår den.
 • Diskutera mat och matvanor, till exempel älsklingsrätter, och att äta tillsammans eller ensam.
 • Dela in eleverna i grupper och ge varje grupp en berättelse. I berättelsen går allt fel: man har glömt att tvätta händerna, man glömmer att säga al hamdulillah när man börjar äta och så vidare. Det är elevernas uppgift att rätta berättelsen så att allt går rätt.
 • Som hemläxa ber varje elev hemma om ett matrecept som hör till den egna kulturen. Läraren skriver rent recepten och eleverna ritar bilder. På så sätt får islamgruppen en egen halal-kokbok som kopieras åt alla elever.
 • ”Förbjudet för er är kött av självdöda djur och blod och svinkött och sådant kött som har slaktats i ett annat namn än Guds; vidare kött av djur som strypts eller kvävts eller dödats genom ett hårt slag eller som fallit utför ett stup eller stångats ihjäl eller rivits av ett rovdjur - om ni inte har slaktat djuret på föreskrivet sätt medan det var vid liv - och djur som slaktats på hedniska offeraltare...” Koranen 5:3
 • ”Vi har sannerligen visat Adams söner stor heder. Vi har gjort det möjligt för dem att färdas över land och hav och försörjt dem med god och hälsosam föda och gynnat dem framför många av de andra varelser som Vi har skapat.” Koranen 17:70
 • I traditionen uppmanas muslimerna att äta tillsammans, eftersom det är en välsignelse att äta tillsammans. Till goda seder hör också att bjuda dem som finns i samma rum på mat. Den som ger hungriga mat belönas.