6. Allah sände profeterna

Allah lähetti profeetat

Mål

  • Eleven lär sig vad ordet profet betyder.
  • Eleven lär sig att Allah har valt ut profeterna för att leda människorna på den rätta vägen.
  • Eleven förstår att varje profet har haft samma budskap och uppgift.
  • Eleven lär sig att i Koranen nämns 25 profeter vid namn, men dessutom finns det många andra profeter som inte nämns vid namn.

Undervisningstips

Diskutera tillsammans:

  1. Varför sände Allah profeterna?
  2. Vad berättade profeterna för sina folk?
  3. Varför var profeterna människor och inte änglar?
  4. Varför har många muslimer namn efter en profet?
  5. Kommer det fortfarande nya profeter?
  6. Varför avbildar man inte profeterna inom islam?

Ni kan titta på verserna 2:129, 2:136 eller 3:84 i Koranen.

I Koranen nämns följande profeter vid namn: Adam, Idris, Nuh, Hud, Salih, Ibrahim, Lut, Ismael, Ishaq. Yaqub, Yusuf, Ayub, Suaib, Musa, Harun, Dhulkifl, Dawud, Sulaiman, Ilyas, al Yasa, Yunus, Sakarya, Yahya, Isa och Muhammed.

Rätta svar

1. Ringa in profeternas namn:
Profeter är Isa, Adam, Muhammed, Ibrahim, Nuh, Musa, Ismail och Ayub.