7. Den första människan

Ensimmäinen ihminen

Mål

 • Eleven förstår hur världen har skapats.

 • Eleven bekantar sig med berättelsen om profeten Adam.
 • Eleven förstår hur Allah har skapat världsalltet.
 • Eleven lär sig att Allah har skapat den första människan, Adam, av lera.
 • Eleven lär sig att Shaitan var för stolt och inte lydde Allahs befallning att buga sig för Adam.
 • Eleven lär sig att Shaitan svor på att leda människorna vilse från den rätta vägen.
 • Eleven lär sig att Allah skapade Hawa till Adams hustru.
 • Eleven lär sig att Adam och Hawa fick äta allt i Paradiset, men frukten från ett träd fick de inte äta.
 • Eleven lär sig att Shaitan lockade Adam och Hawa att smaka på frukten från det förbjudna trädet.
 • Eleven lär sig att Allah fördrev Adam och Hawa på jorden på grund av deras olydnad.
 • Eleven lär sig att när Adam och Hawa ångrade sig fick de förlåtelse, men människorna är tvungna att leva på jorden till den yttersta dagen.

Undervisningstips

Diskutera tillsammans:

 1. Vem har skapat allt?
 2. En hurudan plats är Paradiset?
 3. Kan någon människa skapa saker eller djur?
 4. Varför lydde inte Shaitan Allahs befallning?
 5. Hur lockade Shaitan Adam och Hawa att göra det som var förbjudet?
 6. Hur lockar Shaitan oss att gå vilse från den rätta vägen?

Titta på några verser i Koranen (79:27-32, 55:14, 15:28-35, 2:31-35, 4:1, 7:11-23), om det blir tid över.

Utifrån bilderna på sidorna 138-139 kan läraren få eleverna att fundera på Allahs skapelseverk: hur djuren och människorna är skapade, med kroppsdelar och blodådror, för att inte glömma känslor och personligheter. På samma sätt är naturen full av Guds under: till exempel himlen hålls uppe och planeterna och månarna följer exakt de rätta banorna. Detta är sådana tecken som berättar för oss om Guds storhet och existens.

Paradiset beskrivs på olika ställen i Koranen och i haditherna. Det har berättats att det är en plats med evig frid. Där finns ingen smärta, inga bekymmer och ingen sorg. I Paradiset finns vackra trädgårdar och åar, där vattnet består av mysk och stenarna på stranden är små pärlor. De troende har i Paradiset utlovats Allahs närhet och allt vad de önskar. Där finns drycker och mat som människan inte kan föreställa sig och som hon aldrig har smakat.

Bilderna beskriver konkret skillnaderna mellan Paradiset och denna jord. Livet på jorden är kargare och människorna är tvungna att uppleva olika svårigheter och sorger och att stå emot Shaitans frestelser.

Rätta svar

Sätt meningarna i rätt ordning och numrera händelserna i tidsordning 1–6.

 1. Allah skapade världsalltet.
 2. Allah skapade Adam av lera från jorden.
 3. Allah skapade Hawa till Adams hustru och partner.
 4. Adam och Hawa fick äta av allt utom frukterna från ett träd.
 5. Shaitan fick Adam och Hawa att smaka av frukten från det förbjudna trädet.
 6. Adam och Hawa bad Allah om förlåtelse för det onda de gjort.