12. Att förbereda sig för bönen

Rukoukseen valmistautuminen

Mål

  • Eleven bekantar sig med hur salat, alltså bönen, är det viktigaste sättet att tillbe Allah.
  • Eleven bekantar sig med hur salat, alltså bönen, är en av islams pelare. (Koranen 4:103, 19:31)
  • Eleven bekantar sig med tecknen på att bönen är varje muslims skyldighet. (Koranen 4:103)
  • Eleven lär sig att en muslim ber fem gånger om dagen. De dagliga bönerna är morgonbönen eller salat al fajr, middagsbönen eller salat al zuhr, eftermiddagsbönen eller salat al asr, kvällsbönen eller salat al maghrib och nattbönen eller salat al isha. Dessa böner upprepas alltid på samma sätt och de består av serier av rörelser, som på arabiska beskrivs med ordet raka. Morgonbönen består av två rörelseserier eller raka, zuhr, asr och isha består av fyra raka och maghrib av tre raka.
  • Eleven bekantar sig med hur en muslim förbereder sig för bönen.

Undervisningstips

Följande inledande frågor kan användas:

1. Vem kan redan be?

2. Vem har besökt moskén under fredagsbönen, alltså salah al jumua?

3. Hur många gånger om dagen ska man be?

4. Vem känner till bönetiderna?

5. Vem kan bönekallelsen, adhan?

6. Vem kan göra bönetvagningen wudu?

7. Vem känner till böneriktningen, qibla?

Berätta hur viktig rituell renhet är inom islam och hur man inte kan be utan wudu. De troende måste tvätta ansikte och händer upp till armbågarna och torka huvud och fötter upp till vristerna (Koranen 5:6). Om läraren vill kan han eller hon nämna att i specialsituationer, när det inte finns vatten, utför man tayamum i stället för den rituella tvagningen wudu. Då använder man till exempel sand för reningen. Tayamum betyder rengöring utan vatten.

Titta på en video hur man kan förbereda sig för bönen.

Med hjälp av bilden på sidorna 160-161 kan läraren lära eleverna hur man ser när dagen börjar och slutar. Läraren kan berätta att en muslim måste be fem gånger om dagen på olika tider. Läraren ber eleverna att titta hur solen på bilden rör sig. På bilden syns en moské och en soluppgång. Den berättar att det är dags för morgonbönen eller fajr, som är dagens första bön.

På bilden syns en sol som står mitt på himlen. Den betyder att det är dags för middagsbönen eller zuhr, som är dagens andra bön. Sedan syns det på bilden att solen börjar sjunka lägre. Det berättar att det är dags för eftermiddagsbönen eller asr, som är dagens tredje bön. Läraren fortsätter att berätta när det är solnedgång. Då är det dags för kvällsbönen eller maghrib, som är dagens fjärde bön. Den sista fasen på bilden är månen som syns på den mörknande himlen och som berättar att mörkret sänker sig. Då är det dags för nattbönen eller isha.

Läraren berättar att bönetiderna alltid är desamma och att samma böner alltid upprepas. De består av serier av rörelser, som på arabiska beskrivs med ordet raka. Morgonbönen består av två rörelseserier, zuhr, asr och isha består av fyra raka och maghrib av tre raka. Läraren kan också nämna bönekallelsen och gå till bilden på sidan 162.

Pojkarna på bilden på sidan 162 utför bönetvagningen eller wudu. I tvagningen ingår att man tvättar händerna upp till armbågarna, ansiktet så att också munnen och näsan väts, att torka huvudet och att tvätta eller torka fötterna. Man ska utföra wudu före bönen, om den har brutits mellan bönerna. Wudu bryts om man går på toaletten eller har gasbesvär.

Bilden på sidan 163 berättar i vilken riktning en muslim ber. Böneriktningen är mot Kaba. Det är bra att nämna att alla muslimer ber de obligatoriska bönerna på arabiska. Arabiska är Koranens språk.

Fredag är en viktig dag för muslimer, eftersom det då är dags för fredagsbönen, al jumua. I Koranen finns en sura om fredagsbönen, sura al jumua. Allah har skapat människorna och jinnerna, för att de ska dyrka Honom (Koranen 51:56), och bönen är det viktigaste sättet att dyrka Allah. I bönen tackar vi Honom, ber Honom om hjälp och ledning på den rätta vägen, siratal mustaqim.

Uppgifter och svar

Titta på bilderna och skriv in bönens namn vid varje bild. Färglägg till sist bilderna.

Rätta svar:

  • Morgonbönens tid eller fajr salah
  • Middagsbönens tid eller zuhr salah
  • Eftermiddagsbönens tid eller as salah
  • Kvällsbönens tid eller maghrid salah
  • Nattbönens tid eller isha salah

2. Hitta bönernas namn i texten.
Fajr, adhan, zuhr, masjid, asr, Kaba, al masjid al Haram, maghrib, qibla, wudu, isha

Rätta svar: fajr, zuhr, asr, maghrib och isha

2. Ringa in rätt alternativ.
Hur många gånger om dagen ska en muslim be?
a) sex gånger
b) tre gånger
c) fem gånger.
Rätt svar: c) fem gånger

3. Ringa in rätt alternativ.
Wudu betyder
a) hälsning
b) bönetvagning
c) maghrib.

Rätt svar: b) bönetvagning