10. Allah är Förlåtaren

Vain Salam-oppimateriaalin käyttöön Allah on Anteeksiantaja

Mål

  • Eleven förstår Allahs egenskaper och Hans namn.
  • Eleven lär sig att förlåtelse kräver att man ber om förlåtelse och ångrar sig.
  • Eleven förstår att Allah är Barmhärtig och Nåderik mot allt han har skapat.

Undervisningstips

  • Börja med att skriva en lista över vilka av Allahs egenskaper eleverna redan kan och diskutera Guds storhet.
  • På s. 39 i läroboken finns Guds 99 egenskaper på arabiska. Gå igenom Allahs 99 namn till exempel genom att söka på internet med sökorden ”99 names of God” eller med hjälp av listan på Tammerfors moskés webbplats (www.islamtampere.com/allahinnimet.htm). Också på YouTube finns många nashid om ämnet, till exempel med sökordet ”’99 Names of Allah w/ English Translation & Transliteration”.
  • Läs verser i Koranen om hur Allah ser allt och förlåter oss: 2:286, 5:74, 6:59–60.
  • Varje natt stiger Allah ned till den nedersta himlen under nattens sista tredjedel och säger: ”Vem ber till Mig, så ska jag besvara hans böner? Vem frågar Mig, så ska jag ge honom det? Vem ber om Min förlåtelse, så ska jag förlåta honom.” (Bukhari & Muslim)
  • Diskutera varför man först ska be om förlåtelse innan man kan bli förlåten.
  • Fundera på olika sätt att be om förlåtelse och gottgöra onda gärningar.