11. Alla prisar Honom

Vain Salam-oppimateriaalin käyttöön Kaikki ylistävät Häntä

Mål

  • Eleven lär sig att Allah berättade för oss att Han har skapat allting i de sju himlarna och på jorden.
  • Eleven förstår att människan enligt islam bör veta att Allah bad oss se hur alla på jorden och i himlen lovprisar Allah. ”Ser du inte att allt och alla i himlarna och på jorden prisar Gud – ja, till och med fåglarna när de sträcker ut vingarna till flykt? Var och en känner sin bön och sin lovsång. Och Gud vet vad de gör.” (K. 24:41)
  • Eleven bekantar sig med vers 33 i sura 21. Där berättar Allah att han har skapat dagen och natten, solen och månen och de andra himlakropparna. Allah bestämde att himlakropparna ska röra sig i sina kretslopp.
  • Eleven lär sig att profeten Dawud lovprisade Allah med bergen och fåglarna. Också profeten Sulaiman förstod fåglarnas och de andra djurens språk.
  • Berätta för eleverna att profeten Muhammed brukade ta små stenar i händerna, och stenarna lovprisade Allah. Allah lärde Muhammed fåglarnas och andra djurs språk, och Muhammed lovprisade Allah med muslimerna och den övriga skapelsen.

Undervisningstips

  • Diskutera med eleverna varför vi ska lovprisa Gud genom att säga ”Subhanallah”. Då säger vi: ”Pris vare Allah, världarnas Herre.” Så säger vi eftersom Gud har skapat allting i de sju himlarna och på jorden. Han har skapat miljontals olika djur och lärt dem hur de ska hitta mat, uppfostra sina ungar, bygga bo och försvara sig. Allah har gett allt han har skapat förmågan att leva och klara sig. Gud lär och vägleder dem. I Koranen säger Allah att Han har gjort människan välskapt och lärt, väglett och försörjt henne. Allah vill att vi ska tacka Honom (K. 14:7).
  • Diskutera hur viktig kunskapen är inom islam. Till exempel vill Allah att vi ska titta på hur Han har skapat himlen (K. 50:6 och 21:33).
  • I Koranen finns många verser som beskriver hur alla lovprisar Allah. Allah befallde bergen och fåglarna att lyda profeten Dawud, och de lovprisade Allahs tillsammans (K. 38:17–19). Allah var god mot Dawud och bad berget prisa Allah tillsammans med Dawud och bad fåglarna stämma in i lovsången (K. 34:10).
  • Det står i Koranen att allting i himlen och på jorden lovprisar Allah: 57:1, 59.1, 62:1, 64:1. Profeten Sulaiman ärvde Dawud och Allah lärde honom fåglarnas språk. I Koranen berättar Allah om Sulaimans samtal med härfågeln i suran Myrorna (K. 27:16).