8. Säg: Allah är en

Vain Salam-oppimateriaalin käyttöön Sano Allah on yksi

Mål

  • Eleven förstår vad ordet tawhid betyder.
  • Eleven lär sig att Allah har skapat allting och upprätthåller livet.
  • Eleven förstår Guds enhet och fullkomlighet.
  • Eleven lär sig att endast Gud är värd att tillbe.

Undervisningstips

  • I Koranen nämns tawhid bland annat i 3:18, 35:40–41 och 112:1–4.
  • Diskutera med eleverna hur många Gudar det finns och vilka tecken och bevis på Gud vi ser omkring oss.
  • I Koranen säger Allah: ”Herren över himlarna och jorden och allt som är emellan dem! Dyrka Honom därför utan att förtröttas i din dyrkan! Känner du någon som kan kallas Hans namne?” (K. 19:65) I den här versen är de olika definitionerna av tawhid tydliga. Ibn Abbas berättade: ”Det finns ingen annan som kallas al Rahman än Han. Han är Välsignad och Upphöjd. Hans namn är det allra Heligaste.