Allahs egenskaper

Länkar till de olika delarna finns i vänstra kanten.

Vain Salam-oppimateriaalin käyttöön Allahin ominaisuudet