7. Det underbara Paradiset

Vain Salam-oppimateriaalin käyttöön Ihana Paratiisi

Mål

  • Eleven förstår att det här livet är tillfälligt.
  • Efter den Yttersta dagen bedömer Allah våra handlingar och beslutar om vi får komma till Paradiset.
  • Eleven lär sig att Paradiset är en lugn och härlig plats där alla önskningar går i uppfyllelse.
  • Paradisets invånare lever nära Allah helt utan bekymmer eller smärtor.
  • Paradiset består av flera nivåer beroende på våra handlingar.

Undervisningstips

  • I Koranen nämns Paradiset bland annat i verserna 3:133–136 och 10:26. Titta på bilden på s. 26 och diskutera varför alla har sin egen bild av Paradiset. Fundera på om bilden motsvarar vars och ens egen bild och hur omgivningen påverkar bilderna. En människa som inte har rent vatten drömmer om vatten och en som fryser drömmer om värme.
  • Titta på en islamsk sång, nashid, på YouTube och dess bilder av vackra landskap i den här världen. Bra sökord är till exempel islamic nasheed – paradise jannah. Diskutera hur det ser ut i Paradiset, om redan den här världen är så här vacker.
  • Fundera tillsammans på hur vi kan komma till Paradiset och vilket det andra alternativet på den Yttersta dagen är. Fundera på varför alla människor inte kommer till Paradiset. Vilken betydelse ?
  • Fundera på varför muslimerna tror att rättvisan förr eller senare kommer att segra. På domedagen bedömer Allah våra handlingar och dömer oss enligt det. På samma sätt, om någon har brutit mot våra rättigheter eller till exempel har skulder till oss, kommer Gud på den dagen att gottgöra oss för vårt lidande och ge oss goda gärningar.