24. Adams pappa berättar om sin barndom

Vain Salam-oppimateriaalin käyttöön Adamin isä kertoo lapsuudestaan

Mål

 • Eleven bekantar sig med varför Adams pappa och farfar Abdullah reste till Marocko.
 • Eleven bekantar sig med farfar Abdullahs hemstad.
 • Eleven lär sig hur viktig staden Fes är, liksom dess moské och Qarawiyin-universitetet.
 • Eleven får veta varför farfar Abdullah bor i Finland, var Adams pappa är född och hur han träffade Mariam.
 • Eleven får veta vad pappa Mustafa lärde sig i sin barndom och hur viktig familjen var under hans uppfostran.

Undervisningstips

 • Läraren och eleverna diskuterar vem som hör till den islamska familjen och vilka skyldigheter och rättigheter familjemedlemmarna har.
 • Eleverna diskuterar hur Allah uppmanade oss att vara goda mot våra föräldrar och släktingar och besöka dem, när de är friska eller sjuka, hjälpa dem när de behöver hjälp och delta i deras glädje och sorg. Våra föräldrar lärde oss att ta hand om och respektera våra föräldrar och mor- och farföräldrar och sköta om dem när de blir gamla.
 • Diskutera att Allah har bestämt att varje muslim ska tala vänligt till sina föräldrar. Man får inte ens säga ”usch” till dem, man får inte köra bort dem och man måste vara ödmjuk mot dem. En muslim ska älska, respektera och lyda sina föräldrar på Allahs väg.
 • Diskutera moderns och faderns viktiga ställning i den islamska familjen.
 • Vi måste be Allah om förlåtelse på våra föräldrars vägnar och utföra religiösa uppdrag efter deras död, såsom böner, fastedagar och hajj, om vi har ekonomisk möjlighet till det.
 • Eleverna bör minnas att de är en gåva från Allah och att de hade rätt att födas i sin familj och i den här världen. Barnens rätt är att få en god uppfostran och utbildning och att bli älskade. Föräldrarnas skyldighet är att ta hand om barnen och fostra dem till goda muslimer och ge dem bra namn.
 • När ett muslimskt barn föds viskar man en shahada i dess öra. I varje muslimsk familj kallas ett nyfött barn att tjäna Allah genom att man viskar en bönekallelse i högra örat. Den andra bönekallelsen, iqama, viskas i vänstra örat.
 • En gång kom en ung man till profeten Muhammed och sade: ”Allahs sändebud, jag har gjort stor orätt och jag ångrar mig mycket. Hur kan jag bli förlåten?” Profeten Muhammed frågade: ”Lever någon av dina föräldrar?” ”Min far”, svarade den unge mannen. ”Gå till din far och var god mot honom och ta hand om honom”, svarade profeten Muhammed.