14. Den förunderliga natten

Vain Salam-oppimateriaalin käyttöön Ihmeellinen yö

Mål

  • Eleven lär sig att det finns muslimer överallt i världen.
  • Eleven lär sig att blå moskén finns i Istanbul i Turkiet.
  • Eleven lär sig att Quraish, profeten Muhammeds stam, förtryckte och förföljde både Profeten och muslimerna.
  • Eleven lär sig att Abu Lahab, profeten Muhammeds farbror, förföljde profeten Muhammed.
  • Eleven bekantar sig med att muslimerna varje år den 27:e dagen i månaden rajab firar profeten Muhammeds förunderliga nattliga resa, isra och mi’raj.

Undervisningstips

  • Visa på världskartan var Mekka och Quds (Jerusalem) finns.
  • Läraren kan berätta att Muhammed fortsatte predika i Mekka. Under vallfärden kom folk från hela Arabiska halvön till Mekka, och Muhammed träffade olika stammar och berättade för dem om islam och Allah. Profeten Muhammeds farbror Abu Lahab förtryckte Profeten och spred falska rykten om honom. I Koranen beskrivs den här förunderliga natten i suran Den nattliga resan 17:1.
  • Quraish tvingade olika stammar att förtrycka och plåga muslimerna. De ville döda profeten Muhammed. Abu Talib och hans söner och stammen Hashim skyddade profeten Muhammed.
  • Läraren bör veta att Quraish hade stort inflytande på Arabiska halvön. Stammen hade handelsavtal och politiska förbund med andra stammar.
  • Jibril visade Profeten var Yathrib (Medina) fanns och berättade att Profeten snart måste flytta dit. Resan fortsatte och Jibril visade var berget Sinai fanns, där profeten Musa hade talat till Gud. Profeten Muhammed och Jibril närmade sig Betlehem, och Jibril visade Profeten var Isa blev född.

Tilläggsuppgifter

1. Skriv rätt siffra i rutan.

a. Profeten Muhammed och de 40 första muslimerna gick ofta upp i bergen utanför Mecka,
b. Jibril hade kommit från Allah
c. Jibril meddelade att Muhammed skulle börja förkunna islam offentligt och berätta
d. Profeten skulle uppmana dem att be, avstå från dåliga vanor och åkallan
e. Istället för att följa dåliga vanor skulle människorna vara
f. De skulle ta väl hand om sina föräldrar,
g. De skulle respektera och hjälpa sina grannar och ta hand om föräldralösa,
5. pålitliga och säga sanningen.
4. av avgudar och sluta strida med andra stammar.
3. för sin egen stam, de som bodde i Mekka och andra människor att de skulle tjäna endast Allah.
2. med uppenbarelser till Profeten.
1. där Profeten predikade, reciterade Koranen och lärde ut islam.
7. fattiga och andra som har det sämre ställt.
6. familjer och närstående.