15. Himmelsresan

Vain Salam-oppimateriaalin käyttöön Taivasmatka

Mål

  • Eleven bekantar sig med orsaken till att Allah gav profeten Muhammed himmelsresan.
  • Eleven lär sig vad det berättas om himmelsresan i Koranen.
  • Eleven lär sig att Allah visade Profeten sina mäktigaste tecken under himmelsresan och talade till honom.
  • Eleven lär sig att Allah under himmelsresan gav muslimerna de fem dagliga bönerna.

Undervisningstips

  • Läraren slår upp Koranen och läser suran Stjärnan och diskuterar med eleverna om vad suran berättar om himmelsresan (K. 53:1–18).
  • Titta på bilden på s. 55 i läroboken och diskutera hur speciell himmelsresan var.