16. Modige Ali

Vain Salam-oppimateriaalin käyttöön Rohkea Ali

Mål

 • Eleven bekantar sig med situationen som tvingade Profeten att besluta att flytta från Mekka till Yathrib.
 • Eleven vet att Quraish planerade att döda Profeten.
 • Eleven lär sig att Allah berättade för Profeten om Quraishs planer.
 • Eleven bekantar sig med den modige unge Ali, som sov i Profetens säng när Profeten lämnade sitt hem, även om Quraish vaktade hans hus.
 • Eleven lär sig att Muhammeds hijra betyder att Profeten flyttade från Mekka till Yathrib.

Undervisningstips

 • Läraren berättar att en del av muslimerna firar profeten Muhammeds hijra.
 • Läraren och eleverna diskuterar de saker som tvingade profeten Muhammed att besluta att flytta från Mekka till Yathrib.
 • Läraren berättar att den islamska kalendern och tideräkningen, det vill säga hijra, började när profeten Muhammed flyttade till Yathrib.
 • Läraren bör berätta om Profetens modige kusin Ali bin Abu Talib, som sov i profeten Muhammeds säng istället för Muhammed när Quraish planerade att döda honom.
 • Betona vad som hände när Profetens fru Khadija och Profetens farbror Abu Talib dog, det vill säga att Muhammed förlorade sitt stöd och sina beskyddare. På Arabiska halvön var det stammarna som härskade och de beskyddade sina egna. Quraish och dess bundsförvanter gjorde allt för att förhindra profeten Muhammed från att sprida islam, men lyckades inte med det trots hot, pengar och maktutövning.
 • I Mekka var Quraish skräckvälde Profetens och muslimernas värsta fiende. Därför försökte Profeten under vallfärden få kontakt med olika arabstammar som kom till Mekka. Han bad dem skydda och stödja honom och de andra muslimerna, men det ville de inte.
 • Läraren kan berätta att Abu Jahl föreslog att alla stammar i Mekka skulle välja ut varsin krigare med svärd, som tillsammans skulle mörda Muhammed. Den här planen skulle hindra banu Hashim och banu Abu Talib, Profetens egen klan, från att hämnas mordet på Muhammed, eftersom de skulle bli tvungna att möta alla Mekkas stammar, vilket skulle vara övermäktigt för dem.