21. Profetens under

Vain Salam-oppimateriaalin käyttöön Profeetan ihmeitä

Mål

 • Eleven bekantar sig med de andra profeternas under.
 • Eleven lär sig att profeten Muhammed fick under och bekantar sig med dem.
 • Eleven tar reda på varför profeterna fick under.
 • Eleven lär sig om profeterna Ibrahims, Musas och Isas under.

Undervisningstips

 • Läraren och eleverna diskuterar de viktiga under som Allah har gett varje profet för att stödja honom i hans uppgift. Till exempel om profeten Ibrahim berättas det hur Allah räddade honom ur elden. ”Allah sade: Eld, var sval, och frid vare med Ibrahim.” Allah gav profeten Muhammed många under, såsom den skyddade skriften, Koranen. Andra under var den förunderliga natten och himmelsresan, då Allah förde Profeten ända upp till den översta Himlen.
 • Under skedde också när Allah talade till Muhammed och Muhammed såg Guds mäktigaste tecken.
 • Ett under skedde också när Allah räddade profeten Muhammed i grottan Thawr när Quraish försökte döda honom.
 • Profeten Muhammed fick hjälp av Allah i striden, när Allah sände änglar och vind till Muhammeds hjälp.
 • I Hudaibiya nära Mekka fick Profeten vatten ur en uttorkad källa, så att hans trupper fick tillräckligt att dricka.
 • Allah gav också ett under där Han delade månen itu. Det skedde före hijra, flytten till Medina. Då bad de icke-troende Quraish i Mekka Profeten om ett under. De lovade att bli troende om de fick se ett under. Profeten pekade på månen och Allah delade månen i två delar: ena halvan fanns ovanför berget Safa och andra halvan ovanför berget Qa’yqa’an mittemot. Men Quraish var hårda. De höll inte sitt löfte. De hävdade att det de hade sett var trolldom och lögn (K. 54:1–4).
 • Profeten Muhammed fick alla slags under, precis som de andra profeterna. När profeten Muhammed gick följde molnen med honom. När Profeten tog små stenar i sina händer lovprisade stenarna Allah. Allah lärde Muhammed fåglarnas och andra djurs språk.
 • Allah sände en grupp jinner till profeten Muhammed för att lyssna till Koranen. Jinnerna trodde på honom och började berätta för sitt eget folk om Allahs profet och Koranen.
 • Profeten Muhammed botade sjuka och blinda. Också under slaget vid Badr diskuterade Muhammed med stupade Mekkabor.
 • Profeten Muhammed var barmhärtig och god mot de troende. Allt detta skedde av Allahs vilja och nåd.