24. Nådens månad

Vain Salam-oppimateriaalin käyttöön Armon kuukausi

Mål

 • Eleven lär sig svara på frågan om varför fastan är viktig.
 • Eleven vet varför fastemånaden kallas för nådens månad.
 • Eleven lär sig vilken nytta man har av fastan.

Undervisningstips

 • Börja med att fråga vad fastan är och varför vi fastar.
 • Läraren slår upp Koranen och läser vers 2:183 ur suran Kon. Då förstår eleverna att Allah har sagt att fastan är en plikt.
 • Eleven bör veta att fastan har varit en plikt för många folk, till exempel de kristna och judarna.
 • Eleven lär sig om fastan i suran Kon (K. 2:184).
 • Eleven kan svara på varför och hur muslimerna fastar.
 • Eleverna lär sig att alla inte kan fasta, till exempel på grund av sjukdom. Diskutera vilka som kan fasta och om de som inte kan fasta också belönas för fastan under ramadan.

Tilläggsuppgifter

 1. Varför fastar vi?
 2. Vad betyder silata al raham?