20. Fatima känner igen ärliga handlingar

Vain Salam-oppimateriaalin käyttöön Fatima tuntee rehelliset teot

Mål

  • Eleven lär sig att Allah vill att muslimerna lever rättvist och gör goda gärningar.
  • Eleven lär sig vad rättvisa är.

Undervisningstips

  • Eleverna och läraren diskuterar vad som hände på barnkalaset i berättelsen.
  • Hur kan man beakta Allahs uppmaning att muslimerna ska vara rättvisa mot alla?
  • Diskutera att vi alla är lika värda inför Allah.
  • Läraren berättar att en muslim ska leva rättvist. Att föräldrar är rättvisa mot sina barn betyder att de uppfostrar dem, lär dem vad som är rätt och behandlar dem alla lika. Och att barn är rättvisa mot sina föräldrar innebär att de visar respekt för dem, gör goda gärningar för dem, lyder dem och tar hand om dem när de bli gamla. Att läraren är rättvis mot sina elever betyder att hon lär dem rätt och uppmuntrar dem att lära sig. Läraren ska behandla alla elever lika. Eleverna ska visa respekt för läraren, lyssna och koncentrera sig på undervisningen och göra sina uppgifter ordentligt. Eleverna får inte störa de andra eleverna eller läraren under lektionerna.
  • Muslimerna ska vara rättvisa mot sina släktingar, vänner, grannar och alla andra.