8. Kamelstoet

Vain Salam-oppimateriaalin käyttöön Naaraskameli

Mål

  • Eleven förstår att Allah skickade en ny profet varje gång människorna hade kommit in på fel spår.
  • Eleven bekantar sig med berättelsen om profeten Salih och hans under, det vill säga kamelstoet som steg ut ur bergsväggen.
  • Eleven förstår Allahs barmhärtighet och människans möjlighet att ångra sina handlingar.

Undervisningstips

  • Gå tillsammans igenom verserna 7:73–79 och 11:61–68 i Koranen.
  • Titta på bilden av kamelstoet på s. 143 i läroboken.
  • Titta på en filmsnutt eller bild av kamelstoet via dator och projektor. Studera kamelens uppbyggnad och storlek.
  • Fundera efter berättelsen på Allahs barmhärtighet när Han igen en gång gav människorna tid att ångra sig och be om förlåtelse.
  • Fundera på hur vi skulle reagera om vi har lånat ut en fin sak till en vän och vännen har sönder saken mitt framför oss trots att han eller hon lovat vara försiktig.
  • Salihs naqah, kamelstoet, hade en unge, på arabiska fasil. Allah bestämde att var och en skulle ge kamelen vatten i tur och ordning. Använd följande verser i Koranen som bakgrundsläsning: suran Hud 11:61–68, suran Urskillning 7:73–79, suran Poeterna 26:141–158, suran Solen 91:11–15, suran Månen 54:23–32 och suran Myrorna 27:45–53.