14. Varför ber vi?

Vain Salam-oppimateriaalin käyttöön Miksi rukoilemme

Mål

  • Eleven förstår att det finns en avsikt med alla handlingar.
  • Eleven lär sig att inom islam ska den här avsikten vara endast att behaga Allah.
  • Eleven förstår att bönen är vår skyldighet.
  • Eleven lär sig att vi behöver bönen och att den ger oss välsignelse och belöning.

Undervisningstips

  • Läs verser i Koranen om bönen, till exempel 2:238 och 73:20.
  • Diskutera varför eleverna ber.
  • Läraren påminner om att ha uppriktiga avsikter: man ska inte be bara när föräldrarna säger det, utan också när de inte ser.
  • Läraren kan ta ett exempel om duschen och skriva upp de tider på tavlan när han eller hon tvättar sig i duschen. Kan läraren vara smutsig efter fem tvättar? På samma sätt renar Allah våra själar när vi ber.