1. Profetens personlighet

Vain Salam-oppimateriaalin käyttöön Profeetan luonne

Mål

  • Eleven bekantar sig med profeten Muhammeds personlighet.
  • Eleven repeterar att Allah sände profeten Muhammed till nåd för människorna.
  • Eleven lär sig att profeten Muhammed är en förebild för alla muslimer i fråga om hur Koranens budskap ska tillämpas i det dagliga livet.
  • Eleven lär sig att en del muslimer firar profeten Muhammeds födelsedag.

Undervisningstips

  • Påminn om att profeten Muhammed blir ihågkommen för sin personlighet och uppgift och att avsikten inte är att helga honom eller göra honom till en idol. Profeten firas på sin födelsedag precis som andra kära personer. Samtidigt minns vi att Gud sände Profeten som en förebild för alla människor.
  • Fundera på hur Profeten skulle behandla barn i dagens samhälle och hur han skulle förhålla sig till kvinnans ställning i Finland. Följande hadith kan fungera som inledning:

Det berättas att Ibn Abbas har sagt att Profeten brukade hålla de första skördade grönsakerna i sin hand och säga: ”Åh Allah, precis som Du har låtit oss se början, låt oss också se slutet.” Efter det gav han grönsakerna till de barn som satt närmast. (Al Tabarani)

  • Ta dramaövningar till hjälp: Dela in eleverna i grupper på fyra, där en är mamman, en är pappan och två är barn. Varje grupp hittar på ett tema som gäller barn och ungdomar, men som är svårt ur islamsk synvinkel. Hur vägleder föräldrarna sina barn i en sådan situation?
  • Fundera också på till exempel varför profeten förkortade bönen (det vill säga valde en kortare sura än han hade tänkt) när han hörde ett barn gråta under bönen. Konstatera att Profeten alltid valde icke-våld: han behandlade alla människor väl.