3. Profeten som make

Vain Salam-oppimateriaalin käyttöön Profeetta aviomiehenä

Mål

  • Eleven lär sig att äktenskapet samt kärleken och nåden mellan makarna är Guds tecken på Hans skapelse.
  • Eleven lär sig av profeten Muhammeds exempel att han var en förstående, hjälpsam och tålmodig make.
  • Eleven lär sig att Profetens fruar kallas för de Troendes mödrar och att var och en av dem hade viktiga uppgifter i samhället.

Undervisningstips

  • Repetera händelsen när Profeten fick de första koranverserna och darrande återvände hem. Hemma bäddade hans hustru Khadija ner honom och trodde att han var Guds utvalde.
  • Berätta andra berättelser om Profeten som make, till exempel att han lappade sina egna kläder och utförde hushållssysslor.
  • Fundera på vad vi kan lära oss av de Troendes mödrar. Var kvinnorna samhälleligt aktiva och lyssnade man på deras åsikter?
  • Diskussionstips från bilderna i kapitlet: Det berättas att profeten Muhammed var vänlig och förstående mot sina fruar. Bland annat sprang han i kapp med sin hustru Aisha och hjälpte sina hustrur att köpslå. Profeten uppmanade också sina efterföljare att lära sina barn simma och att vara nåderika och kärleksfulla mot sina barn.
  • Berätta att osmanerna, som omtalas i bildtexten på sidan 70, i huvudsak var muslimer, men att det i deras rike också fanns andra folk som fick behålla sin kultur och tro. När riket splittrades bildades det nuvarande Turkiet.