6. Flytten till Medina och återkomsten till Mekka

Vain Salam-oppimateriaalin käyttöön Muutto Medinaan ja paluu Mekkaan

Mål

  • Eleven lär sig att muslimerna tog makten över Mekka på fredlig väg.
  • Eleven lär sig att freden vid al-Hudaybiya gjorde det möjligt för islam att spridas på fredlig väg och återvända till Mekka.
  • Eleven repeterar den islamska tideräkningen, som började vid hijra.
  • Eleven lär sig att profeten Muhammed var en förebild för fred.
  • Eleven lär sig att Mekka blev en muslimsk stad vid den här tidpunkten.

Undervisningstips

  • Läs Koranens 48:e sura, surat al fath, Segern. Där nämns sakina, som betyder en känsla av lugn och stillhet. Diskutera i vilka situationer man kan känna sakina. (Till exempel när man ber.)
  • Titta på bilden på sidan 82 i läroboken och diskutera vad som händer på bilden.
  • Fundera på varför al-Hudaybiya-avtalet var så viktigt för islam:

1. Avt alet ingicks mellan Profeten och Quraish.

2. I av talet erkändes den islamska stadsstaten Medina.

3. Avtalet garanterade fred i tio år.

  • Betona att Profeten aldrig bröt mot sina avtal. Det var Quraish och dess bundsförvanter som bröt mot al-Hudaybiya-avtalet.
  • Fundera på varför profeten Muhammed inte ville hämnas på Mekkaborna för den orätt som muslimerna hade utsatts för. Detta hänger ihop med vers 12:92 i Koranen.