1. Ibrahims barn

Vain Salam-oppimateriaalin käyttöön Ibrahimin lapset

Mål

  • Eleven märker att judendomen, kristendomen och islam har gemensamma rötter via profeten Ibrahim och att judarna, de kristna och muslimerna därför kallas även för Ibrahims barn.
  • Eleven lär sig att det berättas om ett stort antal gemensamma profeter i dessa tre religioners heliga skrifter och att varje religion följer den lag som dess egen profet förmedlade.
  • Eleven förstår att dessa tre världsreligioner har mycket gemensamt trots skillnaderna.

Undervisningstips

  • Repetera profeten Ibrahims historia och släktträd.
  • Notera i kedjan av profeter att judarna härstammar från profeten Musas folk via profeten Yaqub, att profetens Isas efterföljare kallas för kristna och att profeten Muhammeds efterföljare kallas för muslimer.
  • Diskutera hur mycket gemensamt dessa tre religioner har trots att det finns skillnader.
  • Titta på bilden på sidan 91. Den beskriver sambandet mellan Ibrahims barns religioner: de kommer från samma källa, men återspeglas på lite olika sätt på jorden, det vill säga alla tre religionerna kommer från Gud, men de uttrycks och tolkas på lite olika sätt.
  • Bilden på sidan 92 visar att religionerna har olika kännetecken och heliga föremål. Diskutera dessa heliga föremål på lektionen: Varför har troende kristna ett kors (krucifix) eller ikoner hemma? Vilka kännetecken har judarna? Vilka kännetecken har muslimerna?