3. Fem gånger per dag

Vain Salam-oppimateriaalin käyttöön Viisi kertaa päivässä

Mål

 • Eleven lär sig att bönen är en viktig del av ibada och att man talar till Gud i bönen.
 • Eleven lär sig bönens betydelse och dess mångsidiga inverkan på människan.
 • Eleven känner till de dagliga bönerna och de ritualer som hör till bönerna.
 • Eleven lär sig villkoren och reglerna för en godkänd bön.

Undervisningstips

 • Berätta att bönen inte beskrivs i Koranen. Muslimerna vet hur de ska be via traditionen.
 • Eleverna bör fundera på varför vi ber och varför Allah har bestämt att vi ska be. Bönen är ett av de viktigaste sätten att tjäna Gud. I bönen tänker vi på Skaparen, tackar Honom, lär oss och repeterar Hans lärdomar och uttrycker vår tillit till Honom. Bönen ger människan tid med Gud.
 • Fundera på hur de dagliga bönerna påverkar vårt välbefinnande mitt i all vardagsbrådska. Bönen är ett sätt att stanna upp. Den är en kombination av rörelse och tanke.
 • Berätta för eleverna hur bönen påverkas av att man ber i en moské. Moskén är Guds hus. Böneutropet skallar från minareten. Vilken betydelse har den gemensamma bönen för oss?
 • Fråga eleverna vilka villkor det finns för de obligatoriska dagliga bönerna. Eleverna kan söka svaren i boken och diskutera villkoren.
 • Diskutera med eleverna hur man ska uppföra sig i moskén. Man ska klä sig rent och snyggt. Man ska fokusera på bönen och undervisningen. Påminn eleverna om att moskén alltid ska hållas ren och snygg precis som hemmet och andra platser. Man får inte ropa eller föra oväsen i moskén, och mobiltelefoner och surfplattor ska vara inställda på ljudlös och inte ligga framme under bönen och annan gemensam verksamhet.
 • Berätta om de små skillnaderna i bönen mellan olika riktningar av islam. Shiamuslimerna använder en liten lerskiva, turba, som de vidrör med pannan under sujud. Profeten brukade be utomhus direkt på rituellt ren jord. Användningen av turba för den här traditionen vidare och påminner om att Gud skapade människan av jord. Ordet turbah är arabiska och betyder jord eller lera. Inom sunni och shia duger alla rituellt rena platser för bön. Inom sunni behöver pannan inte vidröra jord när man ber.
 • Fråga till exempel om någon av eleverna har besökt en moské. Eleverna kan berätta om sina erfarenheter.
 • Påminn eleverna om att det inte gör något om man av misstag har bett mot något annat håll än qibla.