5. Andra böner

Vain Salam-oppimateriaalin käyttöön Muita rukouksia

Mål

  • Eleven lär sig att det finns extra böner utöver de fem obligatoriska bönerna.
  • Eleven lär sig att en del av bönerna är sunnaböner som rekommenderas enligt Profetens exempel.
  • Eleven inser att en del av bönerna bes i särskilda situationer eller på särskilda dagar.

Undervisningstips

  • Påminn om att Profetens regelbundna böner, sunnabönerna, inte är obligatoriska. Många muslimer ber dem för att komplettera brister i de obligatoriska bönerna. Också livssituationen inverkar på om man hinner be extra böner.
  • Berätta att en del av de oregelbundna bönerna kan vara obligatoriska inom vissa rättsskolor. Exempelvis anser en del lärda att det är obligatoriskt att be en extra bön när det är solförmörkelse.
  • Diskutera hur tacksamhet och tillfredsställelse kan ge större välbefinnande. Man kan visa tacksamhet till exempel genom att be.