5. Dawud

Vain Salam-oppimateriaalin käyttöön Dawud

Mål

  • Eleven bekantar sig med berättelsen om profeten Dawud.
  • Eleven lär sig att Gud gav Dawud den heliga skriften Zabur, Psalmerna.
  • Eleven repeterar att Dawud heter David på svenska.
  • Eleven lär sig att Talut är kung Saul och Jalut är Goljat.
  • Eleven lär sig att Dawud inte var bara profet, utan också en rättfärdig härskare över sitt folk.

Undervisningstips

  • Gå igenom att Dawud är profet också inom judendomen och kristendomen.
  • Berätta för eleverna att:

1. profeten Dawud var en av få profeter som också var härskare över sitt folk, och därtill var han far till nästa profet och kung, Sulaiman.

2. striderna under profeten Dawuds tid var dueller. Därför var det så svårt att möta den enorma Jalut.

3. profeten Dawuds palats tros ha legat vid Tempelberget. Där fanns judarnas första heliga tempel, som förstördes två gånger. Platsen är helig också för muslimerna och där finns nu två moskéer: Klippmoskén och al-Aqsamoskén. Klippmoskén ligger på den plats där man tror att profeten Muhammed uppsteg till Paradiset under sin nattliga resa.

  • Rita en karta över Tempelberget och placera ut de nuvarande byggnaderna och profeten Dawuds mihrab.