6. Zakariya

Vain Salam-oppimateriaalin käyttöön Zakariya

Mål

 • Eleven bekantar sig med Imrans familj och dess ställning inom islam.
 • Eleven förstår att Mariams födelse var ett under och att Allah gav Mariam välsignelser.
 • Eleven lär sig att profeten Zakariya var Mariams vårdnadshavare på order av Allah.
 • Eleven bekantar sig med undret då profeten Yahya föddes.
 • Eleven repeterar Zakariyas och Yahyas svenska namn Sakarias och Johannes Döparen.

Undervisningstips

 • Berätta att profeterna hade olika yrken. Profeten Muhammed var handelsman, Musa och Yusuf herdar, Dawud kung, Zakariya präst och Isa snickare.
 • Repetera Tempelbergets betydelse för muslimer och judar.
 • Imrans släkt är Mariams, Isas mors, släkt. Koranen likställer den här släkten med Ibrahims släkt.
 • Gå igenom profeternas uppgifter och gör en lista över Zakariyas och Yahyas egenskaper som profeter:
Zakariya Yahya
Profet Profet
Präst i templet Zakariyas son
Mariams vårdnadshavare efter Imrans död Domare
Önskade sig en son som skulle ta över uppgiften som profet Var vänlig också mot djuren
 • Diskutera varför Mariams födelse var ett under.
 • Eleverna kan sammanställa Mariams egenskaper och exempel på hur hon var en förebild för mänskligheten.