6. Allah är Skaparen

Mål

 • Eleven förstår att enligt den islamska tron sände Allah människorna profeter, sändebud och böcker för att Han älskar människorna.
 • Eleven förstår att enligt islam är Allah Skaparen. I Koranen berättade Allah att Han har skapat oss, till exempel 4:1.
 • Eleven bekantar sig med den islamska läran som lär att Allah har skapat allt. 
 • Eleven bekantar sig den islamska läran om att Allah är Försörjaren och Den som ger föda.
 • Eleven lär sig räkna upp några exempel på Guds barmhärtighetsverk enligt islam.
 • Eleven förstår att Allah enligt Koranen, vill att människorna ska komma ihåg hans barmhärtighet (Koranen 2:231, 3:103, 35:3) och tacka Allah för Hans barmhärtighetsverk. 
 • Eleven förstår att man inom islam tackar Allah genom att säga ”al hamdulillah” (Koranen 43:13, 8:26).

Undervisningstips

Dela in eleverna i grupper på 2-3 personer och visa bilden på sidorna 30-31 i kapitlet ”Allah är Skaparen” på tavlan. Läraren studerar bilden tillsammans med eleverna. Bilden är från mormors gård. Där finns det får, Fatima har en katt i famnen och på sig har hon den sjal som mormor stickat av ull. Bilden hjälper eleverna att förstå kapitlet . Den viktigaste undervisningen inom islam är att Allahs tecken och Hans barmhärtighetsverk finns överallt omkring människorna. Enligt islam har Allah skapat himlen och jorden, människorna, som oss alla, djuren, allt som lever i vattnet, växterna, insekterna, fåglarna och molnen. Enligt islamsk lära har Allah skapat solen, jorden, luften och skickat regn från himlen, så att man kan odla olika växter åt människorna och djuren, såsom fåren på mormors gård.

Ställ inledande frågor:

Vem har enligt islam skapat ...

 1. min mamma
 2. min pappa
 3. min mormor och morfar
 4. solen, jorden och himlen
 5. träden, djuren och fåglarna
 6. luften och vattnet
 7. min kompis, min lärare och grannarna?

Elevgrupperna ges i uppgift att titta på bilden på sidorna 30-31 i boken och hitta något tecken på Allahs skapelseverk enligt islam. Grupp 1 kan till exempel plocka ut djur som finns på landsbygden (kor, får), och därefter kan gruppen fundera på och nämna flera exempel på andra djur, som hund och katt. Grupp 2 letar efter fåglar på bilden och nämner andra fåglar och så vidare. Grupp 3 söker efter insekter. 

Läs kapitlets text.

Fundera tillsamman på vad vi lär oss av detta kapitel. Målet för inlärningen är att eleven ska känna till de islamska lärorna om Allahs tecken och Hans barmhärtighetsverk samt att känna till att islam lär att Allah sände människorna profeter, sändebud och böcker för att Han älskar människorna.

Läraren kan presentera 2–4 aya i Koranen, där Allah säger sig vara Skaparen. Islam lär att man ska tacka fårens Skapare, Allah, som är alltings Skapare (Koranen 6:101).

Gör uppgifterna i övningsboken.