7. Allahs barmhärtighetsverk

Mål

 • Eleven lär sig att enligt islam älskar Allah människorna. Därför sände Han dem Koranen som ledning. 
 • Eleven förstår att enligt islam tillhör allt Allah (Koranen 22:64).
 • Eleven lär sig att i Koranen meddelade Allah att Han är Den barmhärtige.
 • Eleven lär sig förstå begreppet barmhärtighetsverk och kan hitta några vardagsexempel på Allahs barmhärtighetsverk enligt islam.

Undervisningstips

 • Läraren kan presentera ställen i Koranen som berättar om Allahs barmhärtighetsverk.
 • Diskutera med eleverna om Allahs barmhärtighetsverk som man kan se varje dag.
 • Ställ frågor: Varför lär islam att Allah har skapat hjärnan, hjärtat, öronen, ögonen, munnen, näsan, tungan, händerna och fötterna?
 • Följande verser kan användas för att hitta vilka svar Koranen ger på frågan:
  1. Allah har sänt Profeten boken som en nåd och vägledning för dem som tror (Koranen 16:64).
  2. Allah gav människorna syn, förstånd och hörsel (Koranen 16:78).
  3. Allah sänder människorna regn från himlen (Koranen:63).
  4. Allahs barmhärtighetsverk går inte att räkna (Koranen 16:18).

Bilden på sidan 32 visar hur mamma Mariam lär Fatima och Hajar att sy. Flickorna tar nål och tråd och börjar sy. På bilden visar Hajar Fatimas mamma sitt blödande finger, där hon har stuckit sig på nålen. Mamma Mariam rengör såret och sätter på ett plåster samtidigt som hon berättar för flickorna om Allahs barmhärtighetsverk. Enligt islam är ett exempel på ett barmhärtighetsverk att människan känner smärta, och det är bra att Hajar kände den genast, annars hade hon stuckit nålen djupare i fingret. Fatimas mamma berättar att enligt islam har Allah i sin nåd gett människan känselsinnet, så att hon kan vara försiktig när hon känner smärta.

På bilden på sidan 33 gör mamma Mariam smörgåsar åt barnen. Det är bra om läraren uppmärksammar barnen på hur hon tackar Gud för att Allah har gett människan hungerskänslan, så att hon kan äta och dricka när kroppen behöver energi. Mamma Mariam funderar tillsammans med barnen på vad annat Gud i sin nåd har gett. Enligt islam har Han gett människan ögon, öron, näsa, armar, mun och ben samt en familj. Enligt islam älskar Gud människorna och därför sände Han sin ledning åt mänskligheten via Koranen.

På bilden på sidan 34 äter barnen smörgåsar, glada och tacksamma för Allahs oräkneliga barmhärtighetsverk. Enligt islam är de så många att det inte går att räkna dem. Barnen i boken konstaterar till sist att allt som de har, har de fått av Allah.