1. Al salamu alaikum!

Mål

 • Eleven bekantar sig med bokens personer, vilkas liv följs i boken.
 • Eleven jämför olika familjer.
 • Eleven förstår familjens betydelse inom islam.
 • Eleven bekantar sig med de andra eleverna och deras familjer.
 • Eleven lär sig att hälsa på islamskt sätt.

Undervisningstips

 • Eleverna kan berätta vilka som hör till deras familj.
 • Ni kan också bekanta er med olika familjer med hjälp av bilder.
 • Diskutera familjens betydelse inom islam.
 • Ni kan lyssna på någon nashid som handlar om att hälsa eller om familjen eller till exempel någon barnvisa som handlar om olika länder och folk.
 • Eleverna övar parvis att hälsa på islamskt sätt och att besvara hälsningen.
 • Spela upp små scener där Fatima eller Adam

a) kommer och öppnar dörren och ber gästerna stiga på
b) presenterar sina föräldrar och farföräldrar
c) presenterar Zainab och Hajar.

 • Läraren kan vid behov berätta hur den islamska hälsningen skiljer sig från andra hälsningar på grund av sin pluralform. Al salam alaikum är plural. När man hälsar inom islam, hälsar man alltså inte bara på den person man möter utan också på de två änglar som man tror att åtföljer hen.