2. Fatima och Adams familjer är muslimer

Mål

 • Eleven lär sig förstå att alla inte tror på samma sätt som muslimerna.
 • Eleven övar sig att diskutera sin egen och andras religion.
 • Eleven lär sig använda termerna islam och muslim.
 • Eleven bekantar sig med islams pelare.
 • Eleven lär sig trosbekännelsens innebörd på svenska.
 • Eleven bekantar sig med trosbekännelsen på både arabiska och svenska.
 • Lektionen stärker elevens identitet som muslim.

Undervisningstips

 • Diskutera de nya orden i texten och förklara dem.
 • Fundera på varför Fatima inte vill vara annorlunda.
 • Fundera på vad man måste komma ihåg när man talar om någon annans religion.
 • Försök komma ihåg vilka av islams pelare som nämndes i texten. Vid behov kan ni diskutera om de kallas något annat än pelare.
 • Läs trosbekännelsen på både svenska och arabiska.
 • Lyssna på en nashid där texten består av trosbekännelsen på arabiska. Tänk på att alla elever inte kan arabiska. 
 • Tillverka ett minnesspel med kort på temat tillsammans med läraren.

Observera

Läraren bör vara medveten om att när man talar om islams fem pelare eller trons pelare, så finns det skillnader i till exempel termer och antalet pelare inom de olika riktningarna av islam. Skillnaderna syns i första hand i de shiaislamska begreppen. Man kan till exempel fortsätta på islams hus genom att skriva in fler saker på sidoväggarnas pelare utöver de fem pelare som redan nämnts. Vid behov finns mera information till exempel på webbadressen här nedanför.


Det är viktigt att lära eleverna att förstå att inte heller alla muslimer är helt lika och att olikheterna även i detta avseende borde ses som en rikedom.