3. Vad tror vi muslimer på

Mål

  • Eleven bekantar sig i korthet med vad muslimer tror på.
  • Eleven når insikt om att världen, enligt den islamska tron, består av såväl det synliga som det osynliga.
  • Eleven lär sig innebörden av nya ord (Paradiset, själ, ängel, profet, helig bok).

Undervisningstips

  • Fundera på exempel på den synliga och den osynliga världen.
  • Repetera tillsammans vad muslimerna tror på.
  • Minnesspelet kan också användas i undervisningen om trons pelare.

Observera

När man talar om Koranen som en bok som har bevarats i sin ursprungliga form är det viktigt att komma ihåg att inte samtidigt tala om andra religioners heliga böcker på ett kränkande sätt.