4. Muslimer från olika länder

Mål

  • Eleven inser att nationalitetstillhörighet och religion är olika saker.
  • Eleven lär sig på vilka ställen i världen det bor muslimer.
  • Eleven bekantar sig med de andra elevernas kulturella bakgrund i den egna islamreligionsgruppen.
  • Eleven upptäcker att muslimer som bor i Finland är finländska muslimer.
  • Eleven upptäcker att den egna kulturidentiteten kan vara en annan än finländsk, trots att man bor i Finland och är finsk medborgare.

Undervisningstips

  • Sök tillsammans med eleverna upp de länder som nämns i texten på en karta. 
  • Sök på kartan upp de länder där eleverna i den egna gruppen har sina rötter.
  • Kom ihåg att också beakta elevernas finländska rötter. Islam är inte bara en invandrarreligion. 
  • Muslimer har ofta arabiska namn, men även namn på det egna språket. Till exempel Jun är ett kinesiskt pojknamn. Jun betyder ärlig, sanningsenlig.
  • Fundera på vilka svenska namn som speglar islam och därför passar muslimer.