14. Ta hand om familjen

Mål

 • Eleven bekantar sig med tecken på hur Gud enligt islam uppmanar muslimer att bemöta sina föräldrar.
 • Eleven förstår barns skyldigheter mot sina föräldrar samt hur man ska älska och lyda sin mor och far.
 • Eleven lär sig hur man kan hjälpa sina föräldrar.
 • Eleven lär sig att enligt islam har Allah bestämt att muslimer ska vara goda mot sina föräldrar (Koranen 2:83, 2:215, 4:36, 6:151, 31:14-16, 17:23, 46:15) och att Allah har bestämt att de ska tala vänligt till sina föräldrar. Enligt Koranen får muslimer inte ens säga ”usch” åt dem, man får inte köra bort dem och man måste vara hövlig mot dem (Koranen 17:23).
 • Eleven lär sig innebörden av dua, som muslimerna kan göra för sina föräldrar utgående från Koranens text "Herre! När jag var liten vårdade och fostrade de mig med kärlek; förbarma Dig nu i Din nåd över dem!" (Koranen 17:24).

Undervisningstips

 • Fundera tillsammans på den egna familjen. Alla har inte pappa, mamma, systrar eller bröder.
  1. Vem hör till min familj?
  2. Vem sköter och uppfostrar mig?
  3. Vem lagar mat åt mig, tvättar mina kläder och hjälper mig med läxorna?
  4. Vem betalar mina kläder, min mat, mina mediciner och mina skolböcker?
 • I Koranen berättas det att Allah har uppmanat människorna att vara tacksamma mot Honom och mot sina egna föräldrar (Koranen 31:14)
 • Fundera på hur man kan hjälpa mamma och pappa eller andra vuxna som tar hand om en.

Nashid islamiah, nashid Mor

Mor, du är min ängel
du finns för evigt i mitt hjärta
ditt leende är mitt ljus
dina ord är mitt stöd
jag älskar dig för alltid.