16. Ta hand om en ny elev

Mål

 • Eleven förstår att det är en muslims skyldighet att vara vänlig och hjälpsam mot alla.
 • Eleven lär sig att ta hänsyn till andra och förstå att nya situationer kan skapa oro eller rädsla.
 • Eleven lär sig att vara vänlig och låta alla vara med och leka.
 • Eleven lär sig att förhålla sig fördomsfritt och frimodigt till nya människor.
 • Eleven förstår betydelsen av interaktions- och samarbetsförmåga i olika situationer.

Undervisningstips

 • Är det någon som någon gång inte fått vara och leka eller kommit till en ny plats, grupp eller hobby där han eller hon inte känt någon från förr? Diskutera hur det har känts.
 • Öva en situation där en ny elev kommer ut på rasten.
  1. Hur agerar de andra eleverna?
  2. Ibland kan en ny elev ha andra egenskaper än de elever du vanligtvis umgås med i klassen. Då är det kanske inte så lätt att börja prata med hen. Varför inte?
   Hen kan exempelvis ha någon fysisk funktionsvariation eller funktionsnedsättning och kanske rullstolsburen, vilket begränsar hens möjligheter att delta i en del av de andras lekar. Hur kan man anpassa olika lekar så att alla kan vara med?

 • Fundera på hur det skulle kännas om pappa och mamma en dag skulle säga att om en månad flyttar familjen och barnen börjar i en ny skola.  Om man vill kan man också utföra uppgiften i form av en dramaövning.