17. Respektera olika religioner och seder

Mål

  • Eleven lär sig att förstå att religionen påverkar sederna, som vilken mat man får äta.
  • Eleven lär sig att respektera olika seder och religioner.

Undervisningstips

  • Diskutera vilka olika seder som beror på religionen som eleverna känner till.
  • Fundera på varför det ibland kan vara svårt att respektera olika seder och tankesätt. (Till exempel muslimer äter nötkött, men för hinduer är kon ett heligt djur. En muslim kan uppleva det som mycket motbjudande att bara se griskött på någons tallrik). Diskussionen om bordsskick kan fortsätta i den riktningen att fast någon inte tycker om till exempel kål så kan han eller hon ändå inte börja ropa ”usch” högt vid matbordet, eftersom det inte hör till gott uppförande.
  • Prata också om att alla inte följer religionens anvisningar på samma sätt eller så tolkar de dem på olika sätt. Någon äter bara grönsaker, om det inte finns halal-slaktat kött, andra bryr sig inte om att det finns griskött i köttbullarna. Det är fråga om personliga val, som de andra måste respektera.
  • Fundera på i vilka situationer det behövs kunskap om olika seder (till exempel i arbetsuppgifter där man måste resa i olika länder, eller på arbetsplatser där kunderna eller arbetskamraterna representerar olika nationaliteter och religioner).