18. Hjälp en vän

Mål

  • Eleven bekantar sig med begreppet vänskap inom islam.
  • Eleven funderar på vänskapens olika delområden: hur är man en god vän, hur hjälper och stöder man en vän och vad får man själv av en vän.

Undervisningstips

  • Diskutera elevernas erfarenheter av vänskap.
  • Gör parvis ett vänskapens träd eller en begreppskarta över vad som hör till vänskap och hur man är en god vän.
  • En muslim bör önska detsamma åt andra som åt sig själv. (hadith)
  • En ond gärning bör bemötas med en god och man ska vara vänlig mot människorna. (hadith)