19. Be om förlåtelse

Mål

 • Eleven lär sig vikten av att be om och ge förlåtelse i islam.
 • Eleven lär känna ordet astaghfirullah, alltså ’förlåt Gud’.
 • Eleven lär sig varför man inom islam måste be Gud om förlåtelse.

Undervisningstips

 • Studera bilden, fundera tillsammans på vad som har kunnat hända, hur Fatima ser ut osv.
 • Läs kapitlet, antingen så att läraren läser det eller så att eleverna läser i tur och ordning.
 • Gå igenom stycket på nytt och prata om det, så att alla har förstått det.
  1. Vad hände först? Fatima tog spelet utan lov.
  2. Vad hände med spelet?
  3. Hur kändes det för Fatima?
  4. Hur kändes det för Adam?
  5. Vad sade pappa?
 • Diskutera egna erfarenheter och i vilka situationer eleverna har bett om förlåtelse.
 • Dela in eleverna i grupper med 2-4 elever. Varje grupp ges påhittade situationer där man ber om och ger förlåtelse. Exempel: Jag var arg och slog till en kamrat. Hur kändes det för mig? Hur kändes det för kamraten? Grupperna hittar på små skådespel som de visar för hela klassen.
 • Bekanta er med ordet astaghirullah och dess innebörd. Har eleverna hört det användas? I vilka sammanhang?
 • Diskutera vikten av förlåtelse och islams syn på att Gud är den Förlåtande och den Barmhärtige.
 • Varje elev får ett vitt kort (papper eller kartong), där de skriver astaghfirullah med vackra bokstäver och ritar utsmyckningar. Eleverna får om de vill ta hem korten och sätta dem på en plats där de ser dem varje dag, så att de inte glömmer att be om förlåtelse. Man kan också göra liknande kort med till exempel orden bismillah eller al hamdulilah. Eleven kan också välja att skriva något annat vackert ord.
 • Lektionen kan avslutas med att ni bekantar er med islamsk musiktradition genom att lyssna på en lämplig nashid som hittas med sökordet astaghfirullah på webben.