20. Välkomna en ny lärare

Mål

  • Eleven lär sig hur vuxna och lärare respekteras inom islam.
  • Eleven lär sig hur man uppför sig i klassen.
  • Eleven lär sig att respektera olikheter.

Undervisningstips

  • Eleverna gör kort till klassläraren eller någon annan lärare.
  • Prata om att det finns olika lärare och olika sätt att undervisa och hur viktigt det är att respektera alla lärare, vikarier och resurspersonal.
  • Gör tillsammans upp ”lektionsregler”, det vill säga fundera tillsammans och skriv upp på ett stort papper hur man uppför sig under islamlektionerna. Exempel: jag är vänlig mot alla elever, fast jag inte känner dem så bra, jag lyssnar under lektionen, jag kastar inte saker och så vidare.