21. Ta hand om djuren

Mål

 • Eleven lär sig att inom islam uppmanar Allah människorna att vara barmhärtiga och behandla djuren bra.
 • Eleven lär sig att enligt islamsk lära gav Allah kreaturen åt människorna. I Koranen nämns det att människorna får mat, dryck och annan nytta av dem (23:21-22).
 • Eleven lär sig att människan har nytta av lantbruksdjuren.
 • Eleven lär sig att djuren ska behandlas bra.

Undervisningstips

 • Läraren kan sätta upp bilder av olika husdjur och lantbruksdjur på tavlan.
 • Följande inledande frågor kan användas:
  1. Har någon i klassen husdjur?
  2. Har någon familj en gård på landet?
  3. Har någon besökt en bondgård?
  4. Vad får vi från får, kor och andra lantbruksdjur?

Eleverna tittar på bilderna i boken och fäster uppmärksamhet vid landskapet och djuren på mormors och morfars gård. På bilden på sidan 90 syns sådant som kommer från gården, till exempel ägg och mjölk.

På de stora bilderna på sidorna 91–92 matar Fatima hönsen medan Adam och morfar klipper fåren på ängen. På bilden syns pappa som ger korna vatten och gräs. Zainab ger katten strömming. Alla är glada och arbetar flitigt på landet hos mormor och morfar.

Det är bra om läraren uppmärksammar barnen på att alla på bilderna är snälla mot djuren och visar respekt för naturen.