22. Upplev skogen

Mål

 • Eleven förstår att det enligt islam är en muslims skyldighet att behandla allt som hör till skapelsen, också växterna, väl.
 • Eleven förstår att människan behöver naturen.
 • Eleven lär sig vad människan kan göra för naturen.
 • Eleven lär sig vad man inte får göra i naturen.
 • Eleven lär sig att berätta om sina egna erfarenheter och lyssna till andras naturupplevelser.

Undervisningstips

 • Diskutera egna naturupplevelser. Fråga om någon har haft samma känsla som Zainab uppe på det höga berget. 
 • Diskutera vad islam lär om människans rättigheter och skyldigheter mot naturen
  1. Vem har gett människan lov att plocka blåbär i skogen?
  2. Vad annat har Allah gett människan lov att göra åt naturen? (Använda den som föda, för att göra bostäder, kläder, använda djur som hjälp i arbetet.)
  3. Vad måste människan göra som gentjänst? (Använda naturresurserna och naturen med måtta och bara till det som är absolut nödvändigt, samt undvika att förorsaka djuren onödigt lidande.)
 • Gör upp en minneslista för den som rör sig i naturen. Man kan söka efter mer information om saken på sidor som handlar om allemansrätten.
 • Gör en utfärd i naturen!