23. Hjälp äldre släktingar

Mål

  • Eleven lär sig hur viktigt det är att hjälpa andra inom islam.
  • Eleven lär sig att genom att hjälpa andra blir både man själv och den som man hjälper på gott humör.
  • Eleven lär sig att respektera äldre.

Undervisningstips

  • Fundera på hur vi kan hjälpa våra mor- och farföräldrar eller andra gamla människor, samt fundera på vad som skulle glädja dem.
  • Ge varje elev i uppgift att fundera ut ett trevligt sätt att hjälpa som de kan tillämpa under följande vecka på sina egna mor- eller farföräldrar eller någon äldre granne, mamma eller pappa. Under följande lektion pratar man om gärningarna samt funderar på hur det kändes att hjälpa och hur de som fick hjälp reagerade.