24. Fira högtider och fester

Mål

  • Eleven bekantar sig med traditionella finländska högtider och festdagar.
  • Eleven lär sig att olika religioner och kulturer har olika och samma högtider.
  • Eleven lär sig vilka de islamska högtiderna är.

Undervisningstips

  • Hur märks de finländska högtiderna (påsk, jul, första maj osv.)?
  • Hur firar man eid, vilka är skillnaderna jämfört med finländska fester?
  • Eleverna kan berätta om sina egna erfarenheter av till exempel bröllop och aqiqa-fester.
  • Under eid kan man ordna en eid-fest för hela klassen, där också andra än muslimer kan delta eller så kan de muslimska eleverna hålla ett litet föredrag eller en morgonsamling för hela skolan om temat.

Tänk på att en del av eleverna kan ha någon nära släkting, också en förälder, som inte är muslim. Dessa människor är mycket kära för eleverna och det bör beaktas i undervisningen. Varje familj bestämmer själv hur man firar högtider som hör till olika religioner och kulturer. Det är bra för eleverna att lära sig att acceptera olikheter även på detta område, och läraren bör se till att ingen elev blir retad eller mobbad till exempel på grund av julfirande. Eleverna bör förstå att fast de som muslimer inte deltar i andra religioners högtider så får dessa ändå inte förringas eller skymfas.